ПАСТИР ЗА ЗАШТИТА ОД ДИВЕЧ

ПАСТИР ЗА ЗАШТИТА ОД ДИВЕЧ

3,600.00 ден

Description

Пастир за заштита на пчеларникот од дивеч.
Емитира 15 000 волти напон кој не предизвикува штета по живиот организам кој доаѓа во контакт со жицата, освен болка. Стурјниот напон кој го конвертира е со ниска ампеража која не може да нанесе трајни последици по човековиот организам.

Моделот е за довод од 12 волти (акумулатор)